Tetra Pak förpackningar i 3DMay 15 · 2010

by: Johan Folkesson

No comments

tags:

Genom vårt samarbete med First Flight och Tetra Pak har vi skapat en 3D-bildbank på Tetra Paks olika förpackningar. Både utifrån CAD-material men även genom modellering från fysisk produkt alt. skiss bygger vi upp de olika förpackningslösningarna i 3D och tar fram bildmaterial i olika vinklar åt kunden. Ett perfekt sätt att jobba på i de fall då det inte finns fysiska produkter att tillgå och då produkten endast befinner sig i utvecklingsstadiet.

Byrå: First Flight / Kund: Tetra Pak

No comments / add comment

Comments are closed.