Archive for February, 2011

XPERIA™ PLAYFeb 14 · 2011

by: Johan Folkesson

No comments

tags:

Världens första PLAYSTATION™-certifierade Android-smartphone är här.

(more…)

3D-jobb med Hilanders KitchenFeb 01 · 2011

by: Johan Folkesson

No comments

tags:

Vad gör du om inte produkten finns? Du kan plåta en förpackning och retuschera in nytt artwork. Om förpackningen är rätt. Det kanske inte alltid blir så bra kvalité. Fotograf ska bokas, du behöver fixa en förpackning, skicka över förpackningen till fotograf, kanske närvara själv vid fotograferingen, boka retuschör och vänta på att retuschen ska bli klar. Vad händer om förutsättningarna ändras när fotot är taget? Behöver allt göras om igen då?

(more…)

/