Archive for May, 2011

Region Skåne – Trans BalticMay 18 · 2011

by: Johan Folkesson

No comments

tags:

Trans Baltic är ett EU-projekt som jobbar för ett integrerat transportsystem i den Baltiska regionen. Filmen gjordes för fackmän och visades nyligen på en konferens i Skellefteå.

Det är alltid en utmaning att förmedla mycket information och fortfarande få besökaren att stanna kvar och vara intresserade. Med ett nära samarbete med kunden och en kreativ process från Digifex lyckades vi få fram budskapet.

/