Archive for January, 2011

Digifex stödjer Svalorna Indien BangladeshJan 26 · 2011

by: Johan Folkesson

No comments

tags:

I ett samarbete med Svensk Bioreklam har vi tagit fram en animation till Svalorna. Den ska användas på en del Folkets Biografer och Parker som en introduktion till reklamen.

Svalorna Indien Bangladesh är en ideell, politisk och religös oberoende organisation som utför internationellt solidaritets- och utvecklingsarbete. Föreningen har funnits sedan 1959 och har haft lite olika konstellationer och namn. I en kamp för en rättvisare värld arbetar Svalorna med följande sakfrågor:
• Social mobilisering och demokratifrågor
• Främjande av ekologiskt jordbruk
• Globaliseringsfrågor
• Rättvis handel och återbruk

Genom att visa animationen hoppas vi att fler människor ska stödja Svalorna.org.

Fantastisk film med time-lapse fotoJan 04 · 2011

by: Johan Folkesson

No comments

tags:

The Unseen Sea from Simon Christen on Vimeo.

Time-lapse foto = en kamera som är inställd på att ta en bild t.ex var 30:e sekund…bilderna tillsammans blir filmen.

Intressant trick i reklamfilm för BMWJan 04 · 2011

by: Johan Folkesson

No comments

tags:

/