Archive for July, 2010

Pågen – från ax till limpaJul 14 · 2010

by: Johan Folkesson

No comments

tags:

Genom våra uppdrag åt Pågen ser vi till att alla produktbilder färgmatchas och retuscheras enligt kundens guidelines för att skapa ett homogent utseende på deras produktsortiment. Pågen håller på att uppdatera och förändra alla förpackningar. Ett helt nytt bildspråk vilket innebär massor av nya härliga bilder.

Se mer på www.pagen.se

(more…)

Läkerol, Leaf SwedenJul 01 · 2010

by: Johan Folkesson

No comments

tags:

Leaf gav oss uppdraget att ta fram produktbilder till deras läkerolaskar i sitt sortiment. Vid denna typ av uppdrag modellerar man en neutral ask/påse för att sedan lägga på olika artwork. Därefter renderas och retuscheras bilden för att nå det ultimata verklighets utseendet.

Detta koncept lämpar sig väldigt bra på produkter med homogena förpackningar i ett stort sortiment tex. produkter inom daglig varuhandeln.

De stora fördelarna är flexibiliteten, att man snabbt kan få fram nya bilder och att man kan använda samma grundmaterial till t ex. webben och filmer/animationer.

(more…)

/